La FCA i la RFEA desenvolupant el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) 2023, organitzaran la següent jornada de Formació
Tècnica d’Especialització i Seguiment d’atletes el diumenge 19 de novembre de 2023 al CAR de sant Cugat.
Entre les atletes sub 18 i sub 16 convocades a llançament de disc figuren Paula Gallego Llorens i Jana Ribes Montaña respectivament.